• Tijdens de Caliber Challenge is er medische assistentie aanwezig, maar iedere deelnemer aan de Challenge doet mee op eigen risico. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken voor zover deze niet gedekt worden door de collectieve verzekering van de Caliber Challenge. Dat geldt ook voor het zoekraken van (waardevolle) voorwerpen. Lees voor je eigen veiligheid en voor die van anderen alle informatie goed door en neem tijdens de wedstrijden geen risico’s.
  • De wedstrijdleiding heeft het recht om deelnemers te diskwalificeren wegens wangedrag tijdens of voorafgaand aan de challenge.
  • In de wisselzone mag niet worden gefietst.
  • Tevens heeft de wedstrijdleiding het recht deelnemers uit de wedstrijd te nemen om ze tegen zichzelf in bescherming te nemen (bijv. op medische gronden).
  • U dient zich te houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding en jury (herkenbaar aan de specifieke kleding). Bij het niet opvolgen van hun instructies volgt diskwalificatie.
  • Bij het fietsen is het dragen van een fietshelm verplicht. Zonder fietshelm mag niet worden deelgenomen aan de challenge. Tijdens het zwemmen is een badmuts met startnummer verplicht.
  • Het loopparcours is aangegeven met markeringen, richtingborden en afzetlint. Draag je startnummer goed zichtbaar op de borst.
  • Teams krijgen 1 tijdregistratie chip die moet worden overgedragen van de zwemmer aan de fietser die deze vervolgens aan de loper geeft. Na het inleveren van de tijdregistratie chip kan de fiets worden opgehaald. Dit kan uiterlijk tot 17:00 uur. Zonder chip: geen fiets. Haal je fiets nadat je bent gefinisht zo snel mogelijk op.
  • Restitutie is alleen mogelijk binnen 14 dagen na aankoop van uw startbewijs (de wettelijke bedenktermijn). Alleen wanneer je aantoonbaar een blessure hebt opgelopen waardoor je niet aan de Caliber Challenge kunt deelnemen zal er buiten deze termijn restitutie van het inschrijfgeld worden verleend. Kunt u om andere redenen niet deelnemen dan bent u vrij om uw ticket door te verkopen. De verkoper dient de naam van de nieuwe deelnemer aan de organisatie door te geven.